Privacyverklaring

7 januari 2023

Persoonsgegevens die wij verwerken

True Colorz Yoga verwerkt persoonsgegevens die u (de deelnemer) zelf aan ons heeft verstrekt, omdat u zich heeft aangemeld, gebruik maakt van onze diensten (deelname), of omdat u deze heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier of intake formulier. True Colorz Yoga kan de volgende persoonsgegevens v

Gegevens via het contactformulier op de website (www.truecolorz.nl) en e-mails

Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. Bij een vraag is er een mailwisseling of telefoongesprek. Alle e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens die we verwerken na aanmelding nieuwsbrief

Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan wordt uw mailadres en naam opgeslagen en gebruikt voor verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Bent u een actieve klant die gebruik maakt van onze diensten, dan ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief. U kunt zich ook hier uitschrijven maar ontvangt dan geen informatie over essentiële wijzigingen zoals docenten, lestijden en annuleringen.

Gegevens via het aanmelden voor een evenement op de website

Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens op de website

Op de website wordt op dit moment geen algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden veelal gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zodra wij hiertoe over zouden gaan, zal deze privacyverklaring worden aangepast.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor enkele diensten vragen we u middels een intake formulier extra gegevens aan te leveren. Bijvoorbeeld bij yoga voor kanker, herstel-yoga of coaching. Het doel van deze gegevens is om een beter beeld te krijgen van uw gezondheidssituatie en om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met uw klachten tijdens de diensten (bijvoorbeeld contra-indicaties voor bepaalde yogaoefeningen, of juist oefeningen die gezien uw klachten juist zeer geschikt zijn). Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische informatie) en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, dus u bepaalt welke gegevens u aanlevert. Als u de gegevens niet verstrekt heeft dit geen nadelige gevolgen.

Verwerken en bewaren van bijzondere persoonsgegevens en dossier

Bijzondere persoonsgegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Uw gegevens worden bewaard in een dossier. Het dossier bevat behalve de contactgegevens en de door u aangeleverde gegevens ook aantekeningen over de progressie van uw gezondheidstoestand tijdens deelname aan onze diensten. Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die wij hebben verkregen van de zorgverlener die u heeft doorverwezen en mogelijk gegevens, die wij na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij andere zorgverleners.

Gebruik en delen van bijzonder persoonsgegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden en gedeeld met derden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
  • Om uw artsen en behandelaars te informeren over uw progressie in de vorm van een behandelverslag.
  • Voor het gebruik door een bevoegde waarnemer.
  • In geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing, opleidingen en super/intervisie groepen.

Vertrouwelijkheid bijzondere persoonsgegevens

De vertrouwelijkheid van deze gegevens zijn belangrijk. Wij zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en bewaren de gegevens niet langer dan nodig of wettelijk verplicht. Alle persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft ten alle tijden recht om uw dossier in te zien, mee te nemen (data-portabiliteit), of te laten verwijderen.

Verwerken en bewaren van niet bijzondere persoonsgegevens

True Colorz Yoga verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als u hiervoor bent aangemeld), u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening passend te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht. Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 1 jaar na afronding van de diensten (deelname stopt).

Delen met anderen

True Colorz Yoga verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft natuurlijk altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neemt u contact met ons op.

Beveiliging van uw gegevens

True Colorz Yoga zorgt ervoor dat uw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik neemt u contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe wij met gegevens omgaan, zullen wij de privacyverklaring aanpassen.

Over True Colorz Yoga

True Colorz Yoga is rechtsgeldig vertegenwoordigd door P. Grotenbreg, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer  87701561

AVG

Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/